De olika golfklubborna

Att spela golf tycker många är en trevlig sysselsättning och en sport där man rör på sig, men som samtidigt är avkopplande och inte alltför svettig. Dock kan

utrustningen kosta en del och framförallt klubborna som kommer i olika varianter, beroende på erfarenhet och var på banan man slår. Behöver man extra hjälp till att låna pengar till en golfutrustning, så går det givetvis att ta ett lån, som hos https://enklare.se/, men man ska veta att golf är en relativt dyr sport som kräver egna resurser i slutändan. Dock har medlemspriserna gått ned och man kan idag hitta golfklubbar som i stort sett alla typer av ekonomier kan klara av.

Här ska vi istället bekanta oss ytterligare med golfklubbor och deras egenskaper.

3 typer av klubbor

De olika varianterna av golfklubbor, är huvudsakligen träklubbor, järnklubbor och putters. Man väljer dem beroende på slaget, hur bollen ska gå i luften samt vilket underlag man spelar på (green, bunker m.m).

Träklubbor- de svårare klubborna

Ofta anses järnklubborna vara avsedda för de lite mer rutinerade spelarna, men samtidigt har det mer att göra med vilket slag som ska slås. Dessa klubbor är skapta för långa slag och de kommer i en viss nummerordning där ettan eller drivern (som den heter) ofta används som utslagsklubba. De andra kallas för fairwaywoods. Det som dock är lite lustigt är att träklubborna inte längre är gjorda av trä, utan metall. Namnet kommer från de äldre modellerna där huvudet var gjort i ek eller trä. Deras form är dock ungefär likadan – en rundad underkant och en platt sula.

Järnklubbor

 

inom kategorin järnklubbor finns det tre varianter – långa, korta och medel. Det är slaglängden som delat upp dem. Långa järn innebär en slaglängd på 1-3 medan korta järn har en slaglängd på 7-9. Järnklubborna används för att t.ex slå in mot green. Det är även värt att nämna att det finns hybrider av järn- och träklubbor. Dessa lämpar sig både på fairway och i ruff och slår en aning längre än järn, men är lättare att hantera än trä. Många föredrar hybrider istället för långa järnklubbor.

Putters

En putter är en ganska individuell golfklubba som både kan användas på green eller på andra lite svårare ställen på golfbanan. Skaftet är en aning kortare än de vanliga golfklubborna, men det finns otaliga varianter av putters, som numera även har längre skaft.

Wedge

Det finns flera typer av wedges: sandwedge för bunkerslag, gapwedge för höga, korta slag, pitching wedge som används vid inslag mot green och högre och kortare slag som dock är längre än gapwedgen. Den sista wedgen heter lobwedge och kräver hög precision. Den används vid riktigt korta slag och har det största loftet. Med en lobwedge kommer bollen ofta i ett s.k backspin.

Leave a Reply

mts_schema