Svenska Golfförbundet

Svenska Golfförbundet bildades år 1904, och är ett specialidrottsförbund. Idag är knappt 500 svenska golfklubbar medlemmar i SGF, som i sin tur har runt 580 000 golfare som medlemmar. En golfklubb i Sverige är en självständig juridisk person, och existerar uteslutande i anslutning till en golfbana. Golfbanan är med andra ord klubbens ansvar. I de flesta länder måste man vara medlem i en golfklubb för att få spela golf, även på andra banor, varför majoriteten av alla golfare är medlemmar i en golfklubb, och således även i SGF. SGF:s uppgifter är bland annat att utbilda nya ledare och instruktörer i sporten, att arrangera tävlingar, att nominera amatörslandslag och att utveckla verksamheten för ungdomar inom sporten. Detta är i linje med förbundets vision, nämligen ”Alla som vill ska få möjlighet att spela golf efter sina förutsättningar”.Kevinge_golfklubb

Svenska Golfförbundet skiljer sig från många andra idrottsförbund i Sverige på det sättet att de inte har full kontroll över sina medlemsföreningar. Golfklubbar i Sverige är nämligen bara underställda Svenska Golfförbundet när det gäller idrottsliga frågor, det vill säga sådana som rör regler och handicapsystem (i golfens fall). Detsamma gäller visserligen även för andra idrotter, men inom de flesta andra idrotter går föreningarnas hela verksamhet ut på idrott, vilket gör att de måste svara inför sitt riksförbund gällande i princip allt. Så är inte fallet inom golfen, då en golfklubb oftast har en mycket bredare verksamhet än ”bara” idrotten. Som exempel kan ges Västerås Golfklubb, som förutom sin golfbana med 18 hål också driver en restaurang och en butik, och har omklädningsrum med ångbastu. Dessutom finns i klubbens lokaler en konferensanläggning som hyrs ut till företag. Detta är bara ett litet exempel på den typ av ”sidoverksamheter” som bedrivs på svenska golfklubbar. Då golfspelare oftast betalar en högre medlemskapsavgift än inom många andra idrottare, följer det sig kanske naturligt att de väntar sig mer av sin klubb och anläggningarna där. Om du skulle vilja förbättra din golfklubbs lokaler, till exempel genom att skapa en uteplats med markis där man kan ta igen sig efter golfrundan, ska du kontakta Hagasolskydd.se. De kan hjälpa till med inköp och montering av markiser i Stockholm.

Stockholm är för övrigt den ort där Svenska Golfförbundet har sitt kansli, närmare bestämt i Danderyd, i samma lokaler som Stockholms Golfklubb. Klubben är Sveriges näst äldsta, och grundades samma år som SGF.

Leave a Reply

mts_schema