Golfens historia

Golf har gått från att vara en sport för de mest välbärgade till att bli en riktig folksport. I Sverige var det år 2015 närmare en halv miljon personer som var medlemmar i någon golfklubb. Utvecklingen av teknik på klubbor och bollar har också utvecklats avsevärt den senaste tiden och allt fler specialbutiker för golfutrustning öppnar. outletsverige.se har all utrustning som du kan tänka dig, oavsett om du är nybörjare eller proffs. Men hur började allt en gång i tiden? Följ med på en spännande resa, från golfens födelse fram till dagens högteknologiska sport och se hur den har utvecklats genom seklerna.

Golfens utveckling till en världssport

Det är många som tvistar om var golfen har sitt ursprung. Många anser att Skottland är starkt förknippat med golf och de flesta accepterar också att det var just här som den moderna golfen utformades under medeltiden. Det finns dock olika teorier om att golfen egentligen härstammar från Nederländerna eller Kina. Den äldsta golfbanan i världen som fortfarande är i bruk ligger i Skottland och heter The Old Links, Musselburgh Racecourse. Det finns dokument som säger att man spelat golf här redan år 1672. Under 1800-talet skedde en utveckling av golfen och den spreds till andra länder såsom Indien, Sydafrika, Australien, USA och Kanada. Den första golfklubben i Sverige öppnade 1891 i Göteborg. Under första halvan av 1900-talet ökade intresset avsevärt för golf i och med att det rapporterades mer i tidningar och radio om det. I dag har golfen utvecklats till en av de sporter med flest utövare i världen. Bara i Sverige finns det närmare en halv miljon golfspelare fördelat på över 450 golfklubbar runt om i landet.

Golfbanor räddar hotade djurarter

Som det står berättat här ovan har golfen i dag blivit en världsomspännande sport. Från att det endast fanns en golfbana i världen, The Old Links i Skottland, spelas det idag golf på alla jordens kontinenter. Varje år byggs det nya banor runt om i världen. Bara i Sverige finns det idag över 450 golfbanor. Många kanske upplever att golfbanorna förstör den naturliga miljön i naturen och är ett förfulande inslag. En golfbana tar trots allt cirka 70 hektar mark i anspråk. Men forskning visar att det inte alls är så. Golfbanorna kan i många fall vara räddningen för många utrotningshotade djurarter. Ett exempel är de konstgjorda vattenhinder som finns på de flesta golfbanor. Dessa har i många fall blivit ett ypperligt hem åt hotade grodarter och salamandrar. Sköts golfbanan bara på rätt sätt kan den verka som en värdefull biologisk resurs i naturen. Det har till och med skrivits en magisteruppsats vid Göteborgs Universitet där man undersökt tre olika golfbanor och kommit fram till att golfbanorna har två olika naturvärden. Dels att de naturliga inslagen i naturen skyddas men också att de konstgjorda hindren såsom bäckar och dammar tillför en artrikedom i området

Leave a Reply

mts_schema